Ľubovnianske strašidlo

Bim, bam, bim, bam… Počujete? Už zvonia svadobné zvony. Mal by som sa poberať. Dnes v hradnej kaplnke sobášim Krištofa Ľubovenského a krásnu Barboru, dcéru tunajšieho bohatého grófa. Nikdy by som neveril, že raz k tejto svadbe dôjde. Že prečo? Ako vám to… Viete čo? Poďte so mnou a po ceste z mesta Stará Ľubovňa na hrad vám celý príbeh vyrozprávam.

* * *

Krištof Ľubovenský pochádzal zo starého, váženého, ale chudobného šľachtického rodu. Naopak, tunajší gróf mal zas peňazí a zlata toľko, že by ich mohol vidlami prehadzovať. A okrem toho vlastnil ešte jeden vzácny klenot – svoju dcéru Barborku. Bolo to dievča krásne ako z ruže kvet. Niet preto divu, že za ňou pokukovali chlapci z celého okolia, ba dokonca aj …

 

Čo rozprávajú staré príbehy – Gelnica

Slobodné kráľovské mesto Gelnica bola odjakživa baníckym mestom. Pripomína to aj jeho najstarší erb, v ktorom sa nachádza banské kladivko a želiezka, ktoré sa používali v bani. V novšom erbe sa je už dokonca zobrazený aj baník s kladivkami v rukách, ktorý stojí na vrchole erbového štítu. Prečo sa však baníctvu v meste tak dobre darilo? Pretože leží uprostred hôr bohatých na rudu. Aj Nemci, ktorí sem v 13. storočí prišli na pozvanie panovníka, sa tu usadili hlavne kvôli baníctvu. Zmiešali sa s pôvodným obyvateľstvom a Gelnicu premenovali na Göllnitz. Už v najstarších listinách sa Gelnica spomína ako rozvinutá obec a neskôr mesto, ktorému králi udeľujú rôzne výsady a privilégiá. Mesto si napríklad volili richtára, prísažných, bolo mu udelené právo súdiť všetky spory a trestné činy, získalo právo meča …