Vydavateľstvo Okraj:

Vydavateľstvo Okraj vzniklo ako cieľ projektu s názvom „Vydavateľstvo malých knižných edícií“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program.

Projekt je zameraný na podporu publikácií ľudovej kultúry a folklóru a knižných diel regionálneho charakteru. Názov Okraj naznačuje, že vydavateľstvo sa zameriava na publikovanie žánrovo a tematicky „okrajových“ diel a súčasne sa orientuje na vydávanie malých edícií, ktoré nie sú v centre záujmu veľkých vydavateľstiev. Prvými publikáciami, vydanými s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bude súbor historických povestí a legiend, viažucich sa k mestám Stará Ľubovňa a Gelnica, stvárnenými do podoby komiksu.

Oblasť ľudovej kultúry je na pomyselnom okraji vydavateľských stratégií veľkých vydavateľstiev, preto sú regionálne historické povesti a ich znovuoživenie v podobe komiksov „centrom“ prvého knižného plánu Vydavateľstva Okraj. Publikácie „Čo rozprávajú staré príbehy“ s podtitulmi „Stará Ľubovňa“ a „Gelnica“ sú z periférie nie len regionálnym ukotvením, ale aj žánrovo. Komiks je stále považovaný za marginálny literárny žáner, no jeho atraktivita spočíva v možnosti stvárniť vizuálne príťažlivo aj okrajové témy. Historické povesti a legendy miest Stará Ľubovňa a Gelnica tak dostanú súčasné stvárnenie, aby na seba upriamili záujem širšieho čitateľského publika.